Filipino / Tagalog Romantic Phrases

I like you./I have a crush on you. May gusto ako sa iyo.
You are dear to me Mahal ka sa akin.
Do you love me? Mahal mo ba ako?
Do you love someone else? May iba ka na bang mahal?
Can you be my beloved? Puwede ba kitang maging kasintahan?
May I court you? Puwede ba kitang ligawan?
I love you. Mahal kita.
Minamahal kita.
Iniibig kita.
Sinisinta kita.
Lab kita. (slang)
I want to spend the rest of my life with you. Gusto kitang makasama habang buhay.
I want to marry you. Gusto na kitang pakasalan.
Would I marry you if I don't love you? Pakakasalan ba kita kung hindi kita mahal?
When are we getting married? Kailan tayo magpapakasal?
Will you marry me? Tatanggapin mo ba ang alay kong pakasalan kita?
Do you still love me? Mahal mo pa ba ako?
Do you have a crush on me? May gusto ka ba sa akin?
You are the only one I will love forever Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman
I love you truly Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay.
I don't like you Wala akong gusto sa iyo
I don't love you Hindi kita mahal
I like you but just as a friend Gusto kita, pero kaibigan lang.
So you just like me for a friend? Kaibigan lang ba ang turing mo sa akin?
Sponsored