Saynay in Tagalog

What is the translation of word Saynay in Tagalog/Filipino ?

Meaning of   Saynay in Tagalog is : sabihin hindi sang-ayong boto

Sponsored

Defenition of word Saynay

Sponsored

Other meanings of Saynay